Rekordstore utbytter i fjor – kraftig vekst i skatteinntektene

foto