Leteskip søker etter konteinere på havbunnen utenfor Danmark