Høyesterett skal avgjøre om man kan fradømmes retten til å bruke Snapchat