Norge leder tidenes største folkehelseprosjekt i EU