Lakseskattutvalgets leder fornøyd med skatteforslag

foto