Ungarn anklager Sverige for å ha en fiendtlig holdning

foto