Bane Nors problemer med informasjonssystemet er rettet – igjen