Russland tilbyr hjelp til Somalias hær i kampen mot opprørsgrupper

foto