Alle dronningens barn er på plass på Balmoral

foto