Flertall for Rune Bakervik (Ap) som ny byrådsleder i Bergen

foto