Melby: – Terror-strategien til Putin vil ikke fungere

foto