Økonomer spår høy lønnsvekst – og høyere renter

foto