Macron vil redusere Frankrikes energibruk med 10 prosent

foto