Høyesterett skal behandle trakasseringssak mot fisker