FN ber om rettslig vurdering av israelske bosetninger