Nav-ledigheten svakt opp – men ligger fortsatt lavt