Oppdrettsselskap utlover dusør for fangst av rømt regnbueørret