Rettsmøtet til Afran Bhatti utsatt – fengslet til 11. juli