Kirkebygg får ytterligere kutt i statsbudsjettet

foto