Flere hundre Nito-medlemmer kan bli tatt ut i streik