Handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren følges opp

foto