Bodø skal utrede mulige kutt i formuesskatt for lokalt næringsliv