Kraftig inntektsøkning for Aker Solutions – dobler driftsresultatet