Gjensidige registrerte trafikkuhell hvert andre minutt

foto