Kristiansens forsvarer: Mehl har nå ansvar for at ord blir til handling