Vannlekkasje i Stavanger – vannspruten sto flere meter