Rabies påvist hos hund som bet flere mennesker i Frankrike