Toppmøte mellom Armenia og Aserbajdsjan endte med vag uttalelse