Stor politiaksjon etter alvorlig hendelse nord for Stockholm