Medietilsynet fornøyd med oppfølging av kino-aldersgrenser