Det meste av busstrafikken i Oslo og Bærum er innstilt på grunn av kjøreforholdene