Undersøkelse: Én av sju i Tromsø har hatt problemer med å betale boutgifter

foto