Sametinget omtaler budsjettet som et løftebrudd

foto