Oslo kommune skjerper kravene for bygg- og anleggsbransjen

foto