Enighet i lønnsoppgjøret for Samfunnsbedriftene

foto