Russland beskylder USA for å stå bak angrep på Kreml

foto