MDG-lederen vil investere oljepenger i klimaløsninger

foto