Bøndene får inntektsøkning på 23 prosent – Småbrukarlaget raser

foto