Peab Asfalt må betale full lønn til oppsagte arbeidere