Regjeringen åpner ikke for laksefiske i Tanavassdraget i år