Russland hevder å ta inntatt nok en ukrainsk landsby