Elektrifisering av sokkelen kan frigjøre ny gass til EU

foto