Regjeringen vil sikre tryggere og mer forutsigbare arbeidsforhold

foto