Medier: Politiet innstiller på å henlegge saken mot Tom Hagen