Ateistene går rettens vei for å bli livssynssamfunn