Helsedirektoratet betalte ut 1,4 milliarder kroner i refusjoner til populær diabetesmedisin i fjor