Barneombudet vil ha granskning av dommer mot barn

foto