Trump får ikke byttet dommer i sak om valgpåvirkning