EU bruker mindre fossilt brensel til strømproduksjon

foto