Studenter på elleve nye utdanninger kan få vurdert om de er skikket for yrket de utdanner seg til